Lasteaed

 Lasteaiarühm liitpuudega lastele avati ametlikult 2006. aastal, ning 2009. a sügisest tegutseb kaks rühma. Lasteaias on kohti kokku 8. Lasteaed on avatud tööpäeviti kl 7.00-17.30.

 Lisaks õpetajatele tegelevad lastega logopeed ja eripedagoog (individuaaltunnid), kord nädalas on liikumisõpetaja käe all füsioteraapiline võimlemine ning muusikaõpetaja  viib läbi muusikateraapilist tegevust. Lastel hoiavad silma peal ka arst ning med-õde.

 Igapäevatöös lähtutakse nii ravi-, eri- kui ka waldorfpedagoogika parimatest põhimõtetest. Päevakava on üles ehitatud silmas pidades rütmilisuse ideed, mille kohaselt õpetaja planeeritud ja suunatud tegevused vahelduvad vaba mänguga. Nädalarütmi kannavad: E - maalimine, T - võimlemine; nukunäidend v muinasjuturing,   K - küpsetamine, N - meisterdamine, voolimine, R - muusika. Usume, et individuaalne lähenemine on igale lapsele parim.

 Tähtsal kohal on looduse tajumine ja tundmaõppimine, palju viibitakse värskes õhus, kogutakse looduslikke materjale ja vahel meisterdatakse nendest. Õues käimiseks on lasteaias ilus plats koos jalgratta/ ratastooli rajaga, liivakast, kiiged, sh ratastoolikiik. Võimalus on kasutada soolakambrit, helihälli.

 Lisaks kindlale päevarütmile on lasteaias ka aastarütm, tähistatakse pühasid ja valmistutakse nendeks. Aastarütmis keskendutakse aastaegadele ja nende vaheldumisele. Õpitakse tundma rahvakalendri tähtpäevi. Ühisüritused koos Maarja kooliga rikastavad argipäevi.

 Lasteaiast algab ka iseseisva toimetuleku eelduste loomine ning eneseteeninduse oskuste kujundamine.

 Peame oluliseks ka lasteaia ja lapsevanemate tihedat koostööd ja usaldust: õpime, kasvame ja saame kõik üheskoos targemaks!

 Teeme koostööd Maarja Tugikeskuse rehabilitatsioonimeeskonnaga, teenused on integreeritud lasteaiapäeva sisse.