Jaanus Rooba

Direktor

jaanus.rooba@raad.tartu.ee

Taimi Lorvi

Sekretär

taimilo@hot.ee

Astrid Juhkam Administraator
juhkamastrid@gmail.com

Helle Känd

Kooliarst

helle.kand@mail.ee

Ingrid Kondimäe

Kooliõde

ingridkondimae@gmail.com

Egne Randviir

Sotsiaaltöötaja

egne.randviir@gmail.com
Klassiõpetajad


 

Kadri Laanisto
I klass

kadri.laanisto@hotmail.com

Vahur Põldsam

II klass

dorpatvahur@gmail.com

Monika Kiho

III ja V klass

monikakiho@hot.ee

Marju Vainikko IV klass
marjuvainikko@gmail.com

Merje Malkki

VI klass

merje.malkki@waldorf.ee

Sigrid Pallasma VII klass

sigridpallasma@hot.ee

Karin Arula

VIII klass

lindajohanna@hot.ee

Tiina Eksi

IX klass

tiinaeksi@gmail.com

Ann Särev

Pikendatud õpe ja lisaõpe

ann_sarev@hotmail.com

Leelo Varik

Pikendatud õpe ja lisaõpe

leelo.varik@mail.ee
Abiõpetajad


 

Raili Põim
I klass
railipoim@mail.ee

Liina Laak

II klass

liinalaak@hotmail.com

Karin Tormis III ja V klass
karin.tormis@gmail.com
Martha-Liis Muttika IV klass
marthaliis.muttika@gmail.com
Maire Mina VI klass
maire.mina2015@gmail.com
Liina Juhkam VII klass
l.juhkam@gmail.com
Katrin Tammi VIII klass

tamsu@hot.ee

Elina Soieva IX klass
soievaelina@gmail.com

Piret Lood

Pikapäevarühm 

Terapeudid ja õpetajad


 

Heli Kirs
Käsitöökool
hely.kirs@gmail.com

Pille Süldre

Käsitöökool

pillsu@hot.ee

Maie Haring

Käsitööõpetaja

 

Kaupo Jõeveer

Kehaline kasvatus

kaupoveer@hot.ee

Külli Kasesalu

Savitööõpetaja

kylli.kasesalu@gmail.ee

Küllike Kollom

Kodundusõpetaja

kyllike_kollom@hotmail.com

Lii Laanoja
Kehaline kasvatus
lii.laanoja@gmail.com

Cornelis Lakeman

Muusikaõpetaja

cor.lakeman@mail.ee

Karmen Linnamägi Muusikaõpetaja
karmenly@gmail.com

Berth Sargla

Puutööõpetaja

sarglaberth@gmail.com

Ülle Väljataga

Logopeed

yllevala@gmail.com

Julia Pavlova Psühholoog
juliapavlova6@gmail.com
Sirje Penjam
Füsioterapeut
penjamsirje@gmail.com
Kristjan Tasa
Puutööringi õpetaja
kristjan.tasa@gmail.comLasteaia personal

Jaana Kont

Lasteaia õpetaja

jaanakont@hot.ee

Gerli Nekrasov

Eripedagoog

gerli@maarjatugikeskus.ee

Marju Paas

Lasteaia õpetaja

marju.paas@gmail.com

Anneli Piibar

Lasteaia õpetaja

anneli.piibar@gmail.com

Maarja Zimmer

Lasteaia õpetaja

maarjazimmer@hot.ee

Hanna Marta Sirel
Lasteaia abiõpetaja
hannasirel@gmail.com
Vilje Kirs
Logopeed
vilje.kirs@gmail.comAbipersonal


 

Alja Tiškina
Kokk

Luule Mällo

Abitööline

 

Mati Sõrmus

Bussijuht

 

Heiki Tornius

Majahoidja

Õie Kalind

Koristaja

 

Viljar Taks Remonditööline