Toimetulekuõppe tunnijaotusplaan

 

Õppeained

Õppetunde nädalas1.

kl

2.

kl

3.

kl

4. kl

5. kl

6.

kl

7.

 kl

8. kl

9. kl

LA 1
LA2

Elu- ja toimetulekuõpe

4

5

5

5

7

7

6

6

6Eesti keel

4

5

6

6

6

6

6

6

6Matemaatika

2

3

4

4

5

5

4

4

4Kunst ja käeline tegevus

5

5

5

5

5

2

2

2

2Tööõpe

 

 

 5

5

7

7Muusikaõpetus

2

2

2

2

2

2

2

2

2Kehaline kasvatus

2

2

2

2

2

2

2

2

2Rütmika

1

1

1

1

1

1

1

1

1Valikõppeained


    2
    2
   2
   32
  32

Nädalakoormus

20

23

25

25

28

30

30

32

32

   32
  32

 

 

Viimased uudised

04.09 Aastakava
21.08 Tere kool - AKTUS
04.06 LÕPUAKTUS
18.05 Aasta Kool 2018 FINALIST
11.05 AVATUD USTE PÄEV