Põhikool

Põhikoolis on 2018/2019 õppeaastal üheksa ühendatud hooldus- ja toimetulekuõppe klassi. Klassid on väheste eranditega komplekteeritud vanuse järgi. Kokku on põhikoolis sel aastal 64 õpilast. 


Igal klassil on oma klassiõpetaja, kes on võimaluse korral sama klassiga kõik üheksa õppeaastat. Klassiõpetajaid abistavad  abiõpetajad, kehalise kasvatuse õpetaja ja muusikaõpetaja.


Vanemate klasside õpilased saavad tutvuda kangastelgedel kudumise, kodunduse, puu- ja savitööga. Koolis on veel logopeedid, psühholoog, arst ja sotsiaalpedagoog.