Põhikool

Põhikoolis on 2016/2017 õppeaastal üheksa ühendatud hooldus- ja toimetulekuõppe klassi. Klassid on väheste eranditega komplekteeritud vanuse järgi. Kokku on põhikoolis sel aastal 65 õpilast. 


Igal klassil on oma klassiõpetaja, kes on võimaluse korral sama klassiga kõik üheksa õppeaastat. Klassiõpetajaid abistavad  abiõpetajad, kehalise kasvatuse õpetaja ja muusikaõpetaja.


Vanemate klasside õpilased saavad tutvuda kangastelgedel kudumise, kodunduse, puu- ja savitööga. Logopeed tegeleb I-V klassi õpilastega. Koolis on veel 0,5 kohaga psühholoog, arst ja sotsiaaltöötaja.