Seoses alampalga tõusuga 1.jaanuarist 2016.a tõuseb ka lasteaia kohatasu.


Vabariigi Valitsuse 18.12.2015 a määrusega nr 139 kehtestati alates 01.01.2016  kuutasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 430 €.
Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel moodustab lapsevanema poolt kaetav osa 15 % Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast kuus ühe lapse kohta. Vt siit!
Lapsevanema poolt kaetava osa suuruseks on alates 01.01.2016 64,50 € kuus (aastaringselt).Lapsevanemate poolt kaetava osa maksmisest vabastamise kord ja tingimused on sätestatud Tartu Linnavolikogu 22. detsembri 2011. a määruses nr 52.