Lasteaed

Lasteaiarühm liitpuudega lastele avati Tartu Maarja Kooli juures ametlikult 2006. aastal. 2009 aasta sügisest tegutseb juba kaks rühma. Sellel õppeaastal  mängib-õpib lasteaias  hetkel  8 last. Lasteaed on avatud tööpäevadel kella 7.30-17.30.

Kummaski rühmas sisustab laste päeva 2 õpetajat ja õpetaja abi. Lisaks tegelevad lastega veel eripedagoog, logopeed ja kord nädalas toimuvad kooli füsioterapeudi käe all vahvad võimlemistunnid.
Isikliku rehabilitatsiooniteenuse raames käivad lapsed kas individuaalselt või grupina veel füsioteraapias, ratsutamas (hipoteraapias), muusika- ja tegevusteraapias ning logopeedi juures.

Lasteaia igapäevatöös lähtutakse nii ravipedagoogika, waldorfpedagoogika kui ka eripedagoogika parimatest põhimõtetest. Päevakava on üles ehitatud silmas pidades rütmilisuse ideed, mille kohaselt õpetaja poolt planeeritud ja suunatud tegevused vahelduvad laste endi vaba mänguga.

Laste arendamisel ja õpetamisel on tähtsal kohal looduse tundmaõppimine. Viibitakse palju värskes õhus, kogutakse looduslikke materjale ning meisterdatakse nendest.

Lasteaiast algab ka iseseisva toimetuleku eelduste loomine ning eneseteenindusoskuste ja -harjumuste kujundamine.

Lisaks kindlale päevarütmile on lasteaias ka nädala-ja aastarütm. Iga nädala samal päeval korduvad teatud tegelused-nt esmaspäeval maalitakse, teisipäeval meisterdatakse, kolmapäeval küpsetatakse jne. Aastarütmis keskendutakse aastaaegadele ja nende vaheldumisele, õpitakse tundma rahvakalendri tähtpäevi ja vanu talutöid.

Kõige olulisem laste jaoks parima võimaliku tulemuse saavutamiseks on aga lapsevanemate ja lasteaia omavaheline tihe koostöö ja vastastikune usaldus. Õpime, kasvame ja saame üheskoos targemaks!