Käsitöökool


2004-st aastast on võimalik pakkuda 9 klassi lõpetanutele kolm lisa-aastat õppetööd.


Meie koolis on nendeks aastateks moodustatud Käsitöökool. Õppekavas on suurem osakaal tööõpetusel. Epohhideks on valitud sellised õppeained, mis aitaks kaasa elulaadi puudutavates küsimustes valikute tegemisele ning annaks ülevaatliku kokkuvõtte varasematel aastatel õpitust, aga käsitleme ka eneseteadvustamise ja oma koha elus leidmisega seotud teemasid. Lähemalt saab lugeda Käsitöökooli tööpõhimõtetest meie õppekavast.


Senisest suuremal määral saavad Käsitöökooli õpilased osaleda Tartu Maarja Kooli töökodades- kodunduses, savikojas, kangakudumises, puutöös. Lisaks sellele on Käsitöökooli õpetajate ja abiõpetajate endi poolt läbiviidavad töökojad. Viimased võivad varieeruda vastavalt õpilaste vajadustele ja kooli võimalustele. Sel aastal on nendeks käsitöö/kangakudumine, nõudepesu/aiandus/kokandus, koristus/paberivalmistamine ja villatöökoda.


Epohhe annavad lisaks Käsitöökooli õpetajatele ja abiõpetajatele ka teised kooli töötajad (arst, psühholoog jt).


Sellel aastal on Käsitöökoolis 14 õpilast, kes õpivad kahes grupis.  Nendega töötab 4 õpetajat ning neid on abistamas üks alternatiivteenistuse noormees.


Valdav osa õpilastest on meie kooli 9-nda klassi lõpetanud, aga juurde saavad tulla ka väljaspool meie kooli õppinud noored.